Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kop- of voetteksten opmaken

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

U kunt op de tekst in een kop- of voettekst directe opmaak toepassen. U kunt de afstand van de tekst ook relatief aan het koptekst- of voettekstframe aanpassen, of een rand op de kop- of voettekst toepassen.

  1. Kies Opmaak - Pagina en selecteer de tab Koptekst of Voettekst.
  2. Stel de afstandsopties in die u wilt gebruiken.
  3. Klik op Meer als u een rand of schaduw aan de kop- of voettekst wilt toevoegen. Het dialoogvenster Rand/achtergrond wordt geopend.
  • Om een scheidingslijn tussen de kop- of de voettekst en de inhoud van de pagina toe te voegen, klikt u op de onderrand van de rechthoek in het gebied Lijnverdeling. Klik op een lijnpatroon in het vak Stijl.
  • Om de afstand tussen de inhoud van de kop- of voetteksts en de lijn aan te passen, wist u het vakje Synchroniseren en voer daarna een waarde in in het vakje Onder resp. Boven.

Verwante onderwerpen

Over kop- en voetteksten

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Verschillende kop- en voetteksten definiëren

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst