Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Formatere topp- og bunntekster

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan bruke direkte formatering på teksten i en topp- eller bunntekst. Du kan også tilpassse avstanden på teksten i forhold til topp- eller bunntekstramma eller bruke kantlinjer på topp- eller bunnteksten.

  1. Velg Format → Side og velg fanen Topptekst eller Bunntekst .
  2. Velg avstandsinnstillingene du vil bruke.
  3. For å legge til kantlinjer eller skygge på topp- eller bunnteksten, trykk på Mer. Dialogvinduet Kantlinje/bakgrunn blir da åpnet.
  • To add a separator line between the header or the footer and the content of the page, click the bottom edge of the square in the Line arrangement area. Click a line style in the Style box.
  • To adjust the spacing between the content of the header or footer and the line, clear the Synchronize box, and then enter a value in the Bottom box.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Lage ulike topp- og bunntekster

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst