Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Formátování záhlaví a zápatí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Na text v záhlaví a zápatí je možné použít přímé formátování. Můžete také měnit vzdálenost textu vzhledem k rámci záhlaví nebo zápatí a použít na záhlaví nebo zápatí ohraničení.

  1. Vyberte Formát - Stránka a vyberte záložku Záhlaví nebo Zápatí .
  2. Nastavte volby rozestupu, jak si přejete.
  3. Pro přidání ohraničení nebo stínování k záhlaví nebo zápatí klepněte na Více. Otevře se dialogové okno Ohraničení/Pozadí.
  • Pro přidání čáry oddělující záhlaví nebo zápatí od obsahu stránky klepněte na dolní okraj čtverce v oblasti Uspořádání čar. Klepněte na styl čáry v seznamu Styl.
  • Pro úpravu vzdálenosti mezi obsahem záhlaví nebo zápatí a čárou odškrtněte pole Synchronizovat a poté zadejte hodnotu do pole Dole.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Definování různých záhlaví a zápatí

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí