Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Форматиране на колонтитули

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете да форматирате пряко текста в колонтитул. Също така можете да настройвате разстоянието между текста и рамката на колонтитула, както и да добавяте кантове около колонтитула.

  1. Изберете Форматиране - Страница и отворете раздела Горен колонтитул или Долен колонтитул.
  2. Задайте желаните настройки за разстояния.
  3. За да добавите кант или сянка около колонтитула, натиснете бутона Още. Ще се отвори диалоговият прозорец Кант/фон.
  • За да добавите разделителна линия между колонтитула и съдържанието на страницата, щракнете върху долния ръб на квадрата в областта Подреждане на линиите. Щракнете върху тип линия в полето Стил.
  • За да нагласите разстоянието между съдържанието на колонтитула и линията, изчистете полето Синхронизиране и въведете стойност в полето Отдолу.

Теми, свързани с показаната

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Дефиниране на различни колонтитули

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул