Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Felter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Setter inn et felt ved skrivemerket. Dialogvinduet inneholder en liste over alle tilgjengelige felter.

Velg Sett inn → Felter → Andre

Ctrl + F2

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon
Sett inn felter

Om felt

Dokument

Felter brukes til å sette inn informasjon om det gjeldende dokumentet, for eksempel filnavn, mal, statistikk, brukerdata, dato og klokkeslett.

Kryssreferanser

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Fordelen med å skrive inn en kryssreferanse som et felt, er at du ikke trenger å justere referansene manuelt hver gang du gjør endringer i dokumentet. Du trenger bare å oppdatere feltene ved å trykke F9. Da oppdateres også referansene i dokumentet.

Funksjoner

Avhengig av felttypen du velger, kan du tildele vilkår til bestemte funksjoner. For eksempel kan du angi et felt som utfører en makro når du klikker i feltet i dokumentet, eller et vilkår som gjør at et felt skjules når vilkåret er oppfylt. Du kan også angi plassholderfelter som setter inn bilder, tabeller, rammer og andre objekter i dokumentet når det er ønskelig.

Dokumentinformasjon

Dokumentinformasjonsfelter inneholder informasjon om egenskapene til et dokument, for eksempel datoen da et dokument ble laget. Du kan vise egenskapene til et dokument ved å velge Fil → Egenskaper.

Variabler

Variabelfelter lar deg legge til dynamisk innhold i dokumentet. Du kan for eksempel bruke en variabel til å nullstille sidenummereringen.

Database

Du kan sette felter, for eksempel adressefelter, inn i dokumentet fra en hvilken som helst database.

Sett inn

Setter det valgte feltet inn i dokumentet ved skrivemerket. Trykk Lukk for å lukke dialogvinduet.