Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể đặt đầu trang và chân trang khác nhau trên trang khác nhau của tài liệu, miễn là trang khác nhau cũng có kiểu dáng trang khác nhau. LibreOffice cung cấp vài kiểu dáng trang đã xác định sẵn, v.d. Trang đầu, Trang bên TráiTrang bên Phải, hoặc bạn có thể tạo kiểu dáng trang riêng.

Bạn có thể dùng kiểu bố trí trang đối xứng gương nếu bạn muốn thêm phần đầu vào kiểu dáng trang mà lề trong và lề ngoài khác nhau. Để áp dụng tùy chọn này cho một kiểu dáng trang, chọn Định dạng - Trang, nhắp vào tab Trang, rồi nhắp vào vùng Thiết lập bố trí, chọn “Đối xứng gương” trong hộp Bố trí trang.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng kiểu dáng trang để xác định các đầu trang khác nhau cho trang lẻ và trang chẵn trong cùng tài liệu.

 1. Mở tài liệu văn bản mới.
 2. Chọn lệnh Định dạng > Kiểu dáng và Định dạng, sau đó nhấn vào biểu tượng Kiểu dáng trang trong cửa sổ Kiểu dáng và Định dạng.
 3. Nhấn-phải vào mục « Trang bên Phải » trong danh sách các kiểu dáng trang, rồi chọn lệnh Sửa.
 4. Trong hộp thoại Kiểu dáng trang, nhắp vào tabĐầu trang .
 5. Chọn Bật đầu trang và nhắp vào tab Tổ chức.
 6. Trong hộp Kiểu dáng kế , chọn "Trang bên trái".
 7. Nhấn vào nút OK.
 8. Trong cửa sổ Kiểu dáng và Định dạng, nhấn-phải vào mục « Trang bên Trái » trong danh sách các kiểu dáng trang, sau đó chọn lệnh Sửa.
 9. Trong hộp thoại Kiểu dáng trang, nhắp vào tabĐầu trang .
 10. Chọn Bật đầu trang và nhắp vào tab Tổ chức.
 11. Trong hộp Kiểu dáng kế , chọn "Trang bên phải".
 12. Nhấn vào nút OK.
 13. Nhấn đôi vào mục « Trang bên Phải » trong danh sách các kiểu dáng trang, để áp dụng kiểu dáng cho trang hiện tại.
 14. Nhập văn bản hay đồ họa vào đầu trang cho kiểu dáng « Trang bên Trái ». Sau khi trang kế tiếp được thêm vào tài liệu, nhập văn bản hay đồ họa vào đầu trang cho kiểu dáng « Trang bên Phải ».

Chủ đề Liên quan

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang