Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Določitev različnih glav in nog

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V dokumentu lahko na različnih straneh uporabite različne glave in noge, če strani uporabljajo različne sloge strani. LibreOffice pripravi več vnaprej določenih slogov, kot npr. Prva stran, Leva stran in Desna stran, ustvarite pa lahko slog strani po meri.

Uporabite lahko tudi zrcaljeno postavitev strani, če želite glavo dodati slogu strani, ki ima različne zunanje in notranje robove strani. Za uporabo te možnosti v slogu strani izberite Oblika - Stran, kliknite zavihek Stran in pod območjem Nastavitve postavitve v polju Postavitev strani izberite "Zrcaljeno".

Primer: sloge strani lahko uporabite za določitev različnih glav za lihe in sode strani v dokumentu.

 1. Odprite nov dokument z besedilom.
 2. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje in v oknu Slogi in oblikovanje kliknite ikono Slogi strani.
 3. Z desnim gumbom na seznamu slogov strani kliknite "Desna stran" in izberite Spremeni.
 4. V pogovornem oknu Slogi strani kliknite zavihek Glava.
 5. Izberite Glava vključena in kliknite zavihek Organizator.
 6. V polju Naslednji slog izberite "Leva stran".
 7. Kliknite V redu.
 8. V oknu Slogi in oblikovanje z desnim gumbom na seznamu slogov strani kliknite "Leva stran" in izberite Spremeni.
 9. V pogovornem oknu Slogi strani kliknite zavihek Glava.
 10. Izberite Glava vključena in kliknite zavihek Organizator.
 11. V polju Naslednji slog izberite "Desna stran".
 12. Kliknite V redu.
 13. Na seznamu slogov strani dvakrat kliknite "Desno stran", da uporabite slog v trenutni strani.
 14. V glavo vnesite besedilo ali grafiko za slog Leva stran. Ko se v dokument doda naslednja stran, v glavo vnesite besedilo ali grafiko za slog Desna stran.

Podobne teme

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog