Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiowanie innych główek i stopek

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Jeśli różne strony dokumentu stosują różne style, można na nich umieszczać różne główki i stopki . LibreOffice pozwala zastosować kilka wstępnie zdefiniowanych stylów strony, takich jak Pierwsza strona, Strona parzysta i Strona nieparzysta, a oprócz nich na utworzenie własnych stylów stron.

Aby dodać główkę do stylu strony o różnych marginesach wewnętrznych i zewnętrznych, można zastosować lustrzany układ stron. Aby zastosować tę opcję do stylu strony, wybierz pozycję Format - Strona, kliknij kartę Strona i wybierz opcję “Lustrzane” w obszarze Ustawienia układu w polu Układ strony.

Style strony służą na przykład do definiowania innych główek i stopek na stronach parzystych i nieparzystych.

 1. Otwórz nowy dokument tekstowy.
 2. Wybierz Format - Style i formatowanie, a następnie kliknij ikonę Style strony w oknie Style i formatowanie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element "Strona nieparzysta" na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.
 4. W oknie dialogowym Styl strony kliknij kartę Główka.
 5. Zaznacz pole wyboru Włącz główkę, a następnie kliknij kartę Organizator.
 6. W polu Następny styl wybierz pozycję "Lewa strona".
 7. Kliknij OK.
 8. W oknie Style i formatowanie kliknij prawym przyciskiem myszy element "Strona parzysta" na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.
 9. W oknie dialogowym Styl strony kliknij kartę Główka.
 10. Zaznacz pole wyboru Włącz główkę, a następnie kliknij kartę Organizator.
 11. W polu Następny styl wybierz pozycję "Prawa strona".
 12. Kliknij OK.
 13. Kliknij dwukrotnie pozycję "Strona nieparzysta" na liście stylów strony, aby zastosować styl do bieżącej strony.
 14. W główce dla stylu Strona parzysta wprowadź tekst lub grafikę. Po dodaniu następnej strony dokumentu wprowadź tekst lub grafikę do główki dla stylu Strona nieparzysta.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek