Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lage ulike topp- og bunntekster

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan bruke ulike topp- og bunntekster på ulike sider i dokumentet så lenge sidene bruker ulike sidestiler. LibreOffice tilbyr flere forhåndslagede sidestiler, som for eksempel Første side,Venstreside og Høyreside. I tillegg til disse kan du også opprette en tilpasssa sidestil.

Du kan også bruke det speilvendte sideoppsett hvis du vil legge en topptekst til en sidestil som har ulike indre og ytre sidemarger. For å bruke denne innstillinga på en sidestil, velg Format → Side, trykk på fanen Side, og velg Speilvendt i området Valg for utsende, i feltet Sideoppsett.

For eksempel kan du bruke sidestiler for å lage ulike topptekster til par- og oddetallssidene i et dokument.

 1. Åpne et nytt tekstdokument.
 2. Velg Format → Stilbehandler og trykk på ikonet Sidestileri Stilbehandleren.
 3. Høyreklikk avsnittsstilen «Høyreside» og velg Rediger.
 4. I dialogvinduet Sidestiler, trykk på fanen Topptekst.
 5. Velg Vis topptekst og trykk på fanen Behandler.
 6. I boksen Neste stil velger du «Venstreside».
 7. Trykk på OK.
 8. I dialogvinduet Stilbehandler, høyreklikk på «Venstreside» i lista med sidestiler og velg Rediger.
 9. I dialogvinduet Sidestiler, trykk på fanen Topptekst.
 10. Velg Vis topptekst og trykk på fanen Behandler.
 11. I boksen Neste stil , velg «Høyreside».
 12. Trykk på OK.
 13. Dobbeltklikk på Høyreside i lista over sidestiler for å bruke denne stilen på den gjeldende siden.
 14. Legg inn tekst bilder i toppteksten for venstresider. Etter at den neste sida er lagt til i dokumentet, kan du legge inn tekst og bilder i toppteksten for høyresider.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster