Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definování různých záhlaví a zápatí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Na každé stránce je možné použít jiné záhlaví a zápatí, pokud na různé stránky použijete různé styly stránky. LibreOffice nabízí několik předdefinovaných stylů stránky, jako například První stránka, Levá stránka a Pravá stránka. Je také možné si vytvořit vlastní styly stránky.

Pokud chcete přidat záhlaví ke stylu stránky, který má rozdílné vnitřní a vnější stránkové okraje, lze použít zrcadlené rozvržení stránek. V takovém případě zvolte Formát - Stránka, klepněte na záložku Stránka, a v části Nastavení rozvržení v poli Rozvržení stránky zvolte “Zrcadlit”.

Styly stránky můžete například použít pro definování různých záhlaví a zápatí pro sudé a liché stránky v dokumentu.

 1. Otevřete nový textový dokument.
 2. Zvolte Formát - Styly a formátování a v okně Styly a formátování klepněte na ikonu Styly stránky.
 3. V seznamu stylů stránky pravým tlačítkem klepněte na "Pravá stránka" a zvolte Upravit.
 4. V dialogovém okně Styly stránky klepněte na záložku Záhlaví .
 5. Vyberte Záhlaví zapnuto a klepněte na záložku Organizátor.
 6. V poli Další styl vyberte "Levá strana".
 7. Klepněte na OK.
 8. V seznamu stylů stránky v okně Styly a formátování klepněte pravým tlačítkem na "Levá stránka" a zvolte Upravit.
 9. V dialogovém okně Styly stránky klepněte na záložku Záhlaví .
 10. Vyberte Záhlaví zapnuto a klepněte na záložku Organizátor.
 11. V poli Další styl vyberte "Pravá strana".
 12. Klepněte na OK.
 13. Pro použití stylu na aktuální stránku poklepejte v seznamu stylů stránky na "Pravá stránka".
 14. Do záhlaví stylu stránky Levá stránka vložte text nebo obrázky. Po přidání další stránky do dokumentu vložte text nebo obrázky i do záhlaví stylu stránky Pravá stránka.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí