Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Дефиниране на различни колонтитули

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете да използвате различни колонтитули в различните страници от документа, стига въпросните страници да ползват различни стилове за страница. LibreOffice предлага няколко предварително дефинирани стилове за страници, например Първа страница, Лява страница и Дясна страница, а можете да добавяте и свои стилове за страници.

Ако желаете, можете да използвате и огледално оформление на страници, в случай, че външното и вътрешното бяло поле на страниците се различават. За да приложите тази настройка върху стил за страници, изберете Форматиране - Страница, отворете раздела Страница и в областта Настройки за оформление изберете “Огледално в полето” Страници.

Например, чрез стиловете за страници можете да зададете различни горни колонтитули за четните и нечетните страници от документа.

 1. Отворете нов текстов документ.
 2. Изберете Форматиране - Стилове и формати и щракнете върху иконата Стилове за страници в прозореца Стилове и формати.
 3. Щракнете върху "Дясна страница" в списъка със стилове за страници и изберете Промяна.
 4. В диалоговия прозорец Стил за страници отворете раздела Горен колонтитул.
 5. Отметнете полето Горен колонтитул и отворете раздела Организатор.
 6. В полето Следващ стил изберете "Лява страница".
 7. Натиснете бутона OK.
 8. В прозореца Стилове и формати щракнете с десния бутон върху "Лява страница" в списъка със стилове за страници и изберете Промяна.
 9. В диалоговия прозорец Стил за страници отворете раздела Горен колонтитул.
 10. Отметнете полето Горен колонтитул и отворете раздела Организатор.
 11. В полето Следващ стил изберете "Дясна страница".
 12. Натиснете бутона OK.
 13. Щракнете двукратно върху "Дясна страница" в списъка със стилове за страници, за да приложите стила върху текущата страница.
 14. Въведете текст или графика в горния колонтитул за стила Лява страница. След като към документа бъде добавена следващата страница, въведете текста или графиката за стила Дясна страница.

Теми, свързани с показаната

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули