Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiera inramningar för sidor

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png I Writer definierar du marginaler för sidformatmallar, inte för enskilda sidor. Ändringar av marginaler tillämpas på alla sidor som använder samma sidformatmall. Observera att ändringar av sidformatmallar inte går att upphäva med funktionen Ångra i LibreOffice.

Så här ställer du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Välj Format - Sida - Inramning.
 2. Markera en av standardinramningsstilarna i området Standard.
 3. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 4. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll.
 5. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Så här ställer du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Välj Format - Sida - Inramning.
 2. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.
 3. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 4. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.
 5. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll.
 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Related Topics

Definiera inramningar för stycken

Definiera inramningar för tabeller och tabellceller

Definiera inramningar för objekt

Skapa och använda sidformatmallar