Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Določanje robov strani

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png V modulu Writer lahko določite obrobe za sloge strani, ne pa za posamezne strani. Vse spremembe obrob veljajo za vse strani, ki uporabljajo dani slog strani. Upoštevajte, da spremembe sloga strani v LibreOffice ni mogoče odpraviti s funkcijo Razveljavi.

Nastavljanje vnaprej določenega sloga obrobe

 1. Izberite Oblika - Stran - Obrobe.
 2. V območju Privzeto izberite enega izmed privzetih slogov obrob.
 3. V območju Črta izberite slog črte in barvo za izbrani slog obrobe. Te spremembe se nanašajo na vse črte obrob, ki so vključene v izbrani slog obrobe.
 4. V področju Razmik do vsebine izberite razdaljo med obrobami in vsebino strani.
 5. Kliknite V redu za uveljavitev sprememb.

Nastavljanje sloga obrobe po meri

 1. Izberite Oblika - Stran - Obrobe.
 2. V območju Uporabniško določeno izberite rob ali robove, ki jih želite videti v skupni postavitvi. Kliknite rob v predogledu, da vključite ali izključite ta rob.
 3. V območju Črta izberite slog črte in barvo za izbrani slog obrobe. Te spremembe se nanašajo na vse črte obrob, ki so vključene v izbrani slog obrobe.
 4. Ponovite zadnja koraka za vsak rob obrobe.
 5. V področju Razmik do vsebine izberite razdaljo med obrobami in vsebino strani.
 6. Kliknite V redu za uveljavitev sprememb.

Related Topics

Določanje obrob za odstavke

Določanje obrob za tabele in celice v tabelah

Določanje obrob za predmete

Ustvarjanje in uporaba slogov strani