Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiowanie krawędzi stron

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png W programie Writer można zdefiniować wyłącznie krawędzie stylu strony, a nie poszczególnych stron. Wszelkie zmiany dotyczące krawędzi mają zastosowanie do wszystkich stron opartych na danym stylu. W programie LibreOffice zmian wprowadzonych w stylu strony nie można wycofać funkcją Cofnij.

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Strona - Krawędzie.
 2. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.
 3. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 4. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości.
 5. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Strona - Krawędzie.
 2. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.
 3. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 4. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.
 5. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości.
 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Related Topics

Definiowanie obramowań akapitów

Definiowanie krawędzi i komórek tabel

Definiowanie krawędzi obiektów

Tworzenie i stosowanie stylów stron