Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Randen voor pagina's definiëren

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png In Writer definieert u randen voor paginaopmaakprofielen, niet voor individuele pagina's. Alle wijzigingen die aan randen worden aangebracht, zijn van toepassing op alle pagina's die hetzelfde paginaopmaakprofiel gebruiken. Let er op dat wijzigingen in paginaopmaakprofielen niet via de functie Ongedaan maken in LibreOffice kunnen worden opgeheven.

Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Kies Opmaak - Pagina - Randen.
 2. Selecteer een van de standaardrandstijlen in het gebied Standaard.
 3. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.
 4. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina-inhoud in het gebied Afstand tot inhoud.
 5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Kies Opmaak - Pagina - Randen.
 2. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.
 3. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.
 4. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.
 5. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina-inhoud in het gebied Afstand tot inhoud.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Related Topics

Randen voor alinea's definiëren

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren

Randen voor objecten definiëren

Pagina-opmaakprofielen maken en toepassen