Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lage kantlinjer på sider

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png I Writer kan du lage kantstiler for sidestiler, ikke individuelle sider. Alle endringer gjort på sidestiler kan ikke angres med Angre i LibreOffice.

For å sette inn en forhåndsvalgt kantstil

 1. Velg Format → Side → Kantlinjer.
 2. Velg en av standardkantlinjene i området Standard.
 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.
 4. Velg avstanden mellom kantlinja og sideinnholdet i området Avstand til innhold.
 5. Klikk på OK for å bruke endringene.

For å stille inn en tilpassa kantstil

 1. Velg Format → Side → Kantlinjer.
 2. I området Selvvalgt velger du kanten som skal vises i et alminnelig utseende. Klikk på en kant i forhåndsvisninga for å slå på en kant.
 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.
 4. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.
 5. Velg avstanden mellom kantlinja og sideinnholdet i området Avstand til innhold.
 6. Klikk på OK for å bruke endringene.

Related Topics

Angi kantlinjer for avsnitt

Defining Borders for Tables and Table Cells

Angi kantlinjer for objekter

Lage og legge til sidestiler