Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sivujen reunaviivojen määrittäminen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png Writerissa reunat määritetään sivutyyleille, ei yksittäisille sivuille. Kaikki reunoihin tehtävät muutokset tulevat voimaan kaikille samaa sivutyyliä käyttäville sivuille. Sivutyylien muutoksia ei voi peruuttaa LibreOfficen Kumoa-toiminnolla.

Esivalmistetun reunatyylin asettaminen

 1. Valitse Muotoilu - Sivu - Reunat-välilehti.
 2. Valitse yksi reunatyyleistä Oletus-alueella.
 3. Valitse valitulle reunatyylille viivatyyli ja väri Viiva-alueella. Näitä asetuksia käytetään kaikille reunaviivoille, jotka sisältyvät valittuun reunatyyliin.
 4. Valitse reunaviivan ja sivun sisällön väli Etäisyys sisällöstä -alueella.
 5. Hyväksy muutokset käyttöön OK:lla.

Mukautetun reunatyylin asettaminen

 1. Valitse Muotoilu - Sivu - Reunat-välilehti.
 2. Käyttäjän määrittämät -alueella valitse yhteisellä asettelulla esitettävä(t) reuna(t). Napsauta esikatselussa reunaa vaihtaaksesi valintaa.
 3. Valitse valitulle reunatyylille viivatyyli ja väri Viiva-alueella. Näitä asetuksia käytetään kaikille reunaviivoille, jotka sisältyvät valittuun reunatyyliin.
 4. Toista kaksi viimeisintä vaihetta kaikille reunoille.
 5. Valitse reunaviivan ja sivun sisällön väli Etäisyys sisällöstä -alueella.
 6. Hyväksy muutokset käyttöön OK:lla.

Related Topics

Kappaleiden reunaviivojen määrittäminen

Taulukoiden ja taulukon solujen reunojen määrittäminen

Objektien reunaviivojen määrittäminen

Sivutyylien luominen ja käyttö