Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definice ohraničení pro stránky

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png V programu Writer definujete okraje stylů stránek, nikoliv jednotlivé strany. Všechny změny okrajů se použijí na všech stranách, které používají stejný styl strany. Upozornění: Stránkový styl nelze v LibreOffice vrátit funkcí Zpět.

Nastavení předdefinovaného stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Stránka - Ohraničení.
 2. V oblasti Výchozí vyberte jeden z výchozích stylů ohraničení.
 3. V oblasti Čára vyberte styl a barvu čáry vybraného stylu ohraničení. Toto nastavení bude použito na všechny čáry, které jsou zahrnuty ve vybraném stylu ohraničení.
 4. V oblasti Vzdálenost k obsahu vyberte vzdálenost mezi ohraničením a obsahem stránky.
 5. Pro použití změn klepněte na tlačítko OK.

Nastavení vlastního stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Stránka - Ohraničení.
 2. V oblasti Uživatelem definované vyberte hranu (hrany), které si přejete zobrazit v běžném rozvržení. Pro přepnutí výběru hrany klepněte na hranu v náhledu.
 3. V oblasti Čára vyberte styl a barvu čáry vybraného stylu ohraničení. Toto nastavení bude použito na všechny čáry, které jsou zahrnuty ve vybraném stylu ohraničení.
 4. Poslední dva kroky opakujte pro každou hranu ohraničení.
 5. V oblasti Vzdálenost k obsahu vyberte vzdálenost mezi ohraničením a obsahem stránky.
 6. Pro použití změn klepněte na tlačítko OK.

Related Topics

Nastavení ohraničení odstavců

Nastavení ohraničení tabulek a buněk

Určení ohraničení objektů

Vytváření a použití stylu stránky