Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definició de vores per a pàgines

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png Al Writer, les vores es defineixen per als estils de pàgina, però no per a pàgines individuals. Els canvis que realitzeu a les vores s'aplicaran a totes les pàgines que utilitzin el mateix estil de pàgina. Tingueu en compte que els canvis realitzats en els estils de pàgina no es poden desfer mitjançant la funció Desfés del LibreOffice.

Per definir d'un estil de vora predefinit

 1. Trieu Format - Pàgina - Vores.
 2. Seleccioneu un dels estils de vora per defecte a l'àrea Per defecte.
 3. Seleccioneu un estil i un color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.
 4. Seleccioneu la distància entre les línies de vora i el contingut de la pàgina a l'àrea Espaiat al contingut.
 5. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Per definir d'un estil de vora personalitzat

 1. Trieu Format - Pàgina - Vores.
 2. A l'àrea Definit per l'usuari seleccioneu la vora o les vores que vulgueu que apareguin en el format estàndard. Feu clic a una vora de la previsualització per commutar-ne la selecció.
 3. Seleccioneu un estil i un color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.
 4. Repetiu els dos darrers passos per a cada límit de la vora.
 5. Seleccioneu la distància entre les línies de vora i el contingut de la pàgina a l'àrea Espaiat al contingut.
 6. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Related Topics

Definició de vores de paràgrafs

Definició de vores per a taules i cel·les d'una taula

Definició de vores per a objectes

Creació i aplicació d'estils de pàgina