Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Задаване на кантове за страници

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png В Writer можете задавате кантове за стиловете на страници не за отделни страници. Всички промени в кантовете важат за всички страници със съответния стил. Имайте предвид, че тези промени не могат да се отменят чрез функцията Отмяна в LibreOffice.

За да зададете предварително дефиниран вид кантове

 1. Изберете Форматиране - Страница - Кантове.
 2. Изберете някой от подразбираните стилове за кантове в областта По подразбиране.
 3. Изберете вид и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.
 4. Изберете разстоянието между кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието.
 5. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

За да зададете кантове по избор

 1. Изберете Форматиране - Страница - Кантове.
 2. В областта Потребителско изберете ръба или ръбовете, които желаете да се виждат в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да го изберете или да премахнете избора от него.
 3. Изберете вид и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.
 4. Повторете последните две стъпки за всеки кант от рамката.
 5. Изберете разстоянието между кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието.
 6. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

Related Topics

Задаване на кантове за абзаци

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици

Дефиниране на кантове за обекти

Създаване и прилагане на стилове за страници