Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiowanie krawędzi obiektów

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

W programie Writer można określić krawędzie obiektów OLE, wtyczek, wykresów, obrazów i ramek. Nazwa używanego menu zależy od typu wybranego obiektu.

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz obiekt, dla którego chcesz określić krawędź.
 2. Kliknij ikonę Krawędzie na pasku narzędzi Obiekt OLE lub na pasku narzędzi Ramka aby otworzyć okno Krawędzie.
 3. Wybierz jeden z predefiniowanych stylów krawędzi. Operacja ta zmieni obecny styl krawędzi obiektu na wybrany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz zmodyfikować.
 2. Wybierz polecenie Format - (nazwa obiektu) – Krawędzie.
  Zastąp wartość (nazwa obiektu) typem wybranego obiektu.
 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.
 4. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 5. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.
 6. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości.
 7. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Related Topics

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie obramowań akapitów

Definiowanie krawędzi i komórek tabel