Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Randen voor objecten definiëren

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

In Writer kunt u randen rond OLE-objecten, invoegtoepassingen, diagrammen/grafieken, afbeeldingen en frames definiëren. De naam van het menu dat gebruikt moet worden, is afhankelijk van het geselecteerde object.

Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Selecteer het object waarvoor u een rand wilt definiëren.
 2. Klik op de werkbalk OLE-object of de werkbalk Frame het pictogram Randen aan om het venster Randen te openen.
 3. Klik op een van de vooraf gedefinieerde randstijlen. Zo wordt de huidige randstijl van het object door de geselecteerde stijl vervangen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Selecteer de tabelcellen die u wilt wijzigen.
 2. Kies Opmaak - (objectnaam) – Randen.
  Vervang (objectnaam) door de echte naam van het objecttype dat u selecteerde.
 3. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.
 4. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.
 5. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.
 6. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina-inhoud in het gebied Afstand tot inhoud.
 7. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Related Topics

Randen voor pagina's definiëren

Randen voor alinea's definiëren

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren