Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lage kantlinjer på objekter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer kan du angi kantlinjer rundt OLE-objekter, programtillegg, diagrammer, bilder og rammer. Navnet på menyen avhenger av det valgte objektet.

For å sette inn en forhåndsvalgt kantstil

 1. Velg objektet du vil lage kantlinje på.
 2. Klikk på knappen Kantlinjer verktøylinja OLE-objekt eller på verktøylinja Ramme for å åpne dialogvinduet Kantlinjer.
 3. Klikk på en av de forhåndsvalgte kantstilene. Dette erstatter den gjeldende kantstilen for objektet med den valgte stilen.

For å stille inn en tilpassa kantstil

 1. Velg tabellcellene du vil endre.
 2. Velg Format → (objektnavn) → Kantlinjer.
  Erstatt (objektnavn) med det egentlige navnet for objekttypen du valgte.
 3. I området Selvvalgt velger du kanten som skal vises i et alminnelig utseende. Klikk på en kant i forhåndsvisninga for å slå på en kant.
 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.
 5. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.
 6. Velg avstanden mellom kantlinjene og sideinnholdet i området Avstand til innhold.
 7. Klikk på OK for å bruke endringene.

Related Topics

Lage kantstiler for sider

Angi kantlinjer for avsnitt

Defining Borders for Tables and Table Cells