Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definere kanter for objekter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer kan du definere rammer omkring OLE-objekter, Plugins, diagrammer, grafik og rammer. Navnet fra menuen, der skal bruges, afhænger af det valgte objekt.

For at indstille en foruddefineret kanttype

 1. Vælg det objekt, som du vil definere en kant for.
 2. Klik på ikonet Kanter på værktøjslinjen OLE-objekt eller værktøjslinjen Ramme for at åbne vinduet Kanter.
 3. Klik på en af de foruddefinerede kanttyper. Dette erstatter den nuværende kanttypografi for objektet med den valgte typografi.

For at sætte en tilpasset kanttype

 1. Marker tabelcellerne som du vil ændre.
 2. Vælg Formater - (objektnavn) - Kanter.
  Erstat (objektnavn) med navnet på den objekttype du markerede.
 3. I området Brugerdefineret skal du vælge de kanter, som du ønsker, der skal optræde i et almindeligt layout. Klik på en kant i forhåndsvisningen for at ændre valget af en kant.
 4. Vælg en stregtype og farve for den valgte kanttype i området Streg. Disse indstillinger gælder for alle kantlinjer, som er inkluderet i den valgte kanttype.
 5. Gentag de sidste to trin for hver kant i rammen.
 6. Vælg afstanden mellem kantlinjerne og sideindholdet i området Afstand til indhold.
 7. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Related Topics

Definere kanter for sider

Definere kanter omkring afsnit

Definere kanter for tabeller og tabelceller