Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Určení ohraničení objektů

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V aplikaci Writer můžete definovat ohraničení kolem objektů OLE, zásuvných modulů, diagramů/grafů, obrázků a rámců. Název použité nabídky závisí na vybraném objektu.

Nastavení předdefinovaného stylu ohraničení

 1. Vyberte objekt, kterému si přejete upřesnit ohraničení.
 2. Pro otevření okna Ohraničení klepněte na nástrojové liště OLE objekt nebo Rámec na ikonu Ohraničení.
 3. Klepněte na jeden z předdefinovaných stylů ohraničení. Stávající styl ohraničení objektu bude nahrazen vybraným stylem.

Nastavení vlastního stylu ohraničení

 1. Vyberte buňky tabulky, které si přejete upravit.
 2. Vyberte Formát - (jméno objektu) – Ohraničení.
  Nahraďte (jméno objektu) aktuálním jménem objektu, který jste vybrali.
 3. V oblasti Uživatelem definované vyberte hranu (hrany), které si přejete zobrazit v běžném rozvržení. Pro přepnutí výběru hrany klepněte na hranu v náhledu.
 4. V oblasti Čára vyberte styl a barvu čáry vybraného stylu ohraničení. Toto nastavení bude použito na všechny čáry, které jsou zahrnuty ve vybraném stylu ohraničení.
 5. Poslední dva kroky opakujte pro každou hranu ohraničení.
 6. V oblasti Vzdálenost k obsahu vyberte vzdálenost mezi ohraničením a obsahem stránky.
 7. Pro použití změn klepněte na tlačítko OK.

Related Topics

Definice ohraničení pro stránky

Nastavení ohraničení odstavců

Nastavení ohraničení tabulek a buněk