Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Дефиниране на кантове за обекти

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

В Writer можете да задавате кантове около OLE обекти, приставки, диаграми, графики и рамки. Името на менюто, което трябва да използвате, зависи от избрания обект.

За да зададете предварително дефиниран вид кантове

 1. Изберете обекта, за който желаете да дефинирате кант.
 2. Щракнете върху иконата Кантове в лентата с инструменти OLE обект или Рамка, за да отворите прозореца Кантове.
 3. Щракнете върху някой от готовите варианти на кантове. Така ще замените текущия вид кантове на обекта с избрания.

За да зададете кантове по избор

 1. Изберете клетките от таблицата, които желаете да форматирате.
 2. Изберете Форматиране - (име на обект) – Кантове.
  Заменете (име на обект) с действителното име на избрания обект.
 3. В областта Потребителско изберете ръба или ръбовете, които желаете да се виждат в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да го изберете или да премахнете избора от него.
 4. Изберете вид и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.
 5. Повторете последните две стъпки за всеки кант от рамката.
 6. Изберете разстоянието между кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието.
 7. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

Related Topics

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици