Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skapa och använda sidformatmallar

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidans layout, inklusive sidorientatering, bakgrund, marginaler, sidhuvud, sidfot och textkolumner. Om du vill ändra layout för en enskild sida i ett dokument måste du skapa och använda en användardefinierad sidformatmall för sidan.

Ändra sidorienteringen

Ändra sidbakgrund

Så här definierar du en ny sidformatmall

 1. Välj Format - Formatmallar och formatering .
 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.
 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du på ett objekt och väljer Ny.
 4. Under fliken Administrera skriver du ett namn i rutan Namn.
 5. Gör något av följande:
 • För att använda en anpassad sidformatmall på en enda sida, markera den sidformatmall som används i ditt dokument i rutan Nästa formatmall.
 • För att använda en anpassad formatmall på mer än en sida, markera dess namn i rutan Nästa formatmall. För att sluta att använda formatmallen, infogar du en manuell sidbrytning och tilldelar den en annan sidformatmall.
 1. Ange layoutalternativ för sidformatmallen genom att använda flikarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Så här använder du en sidformatmall

 1. Klicka på sidan som du vill använda sidformatmallen för.
 2. Välj Format - Formatmallar och formatering och klicka sedan på ikonen Sidformatmallar.
 3. Dubbelklicka på ett namn i listan.

Så här använder du en sidformatmall för en ny sida

 1. Klicka i dokumentet där du vill att en ny sida ska börja.
 2. Välj Infoga - Manuell brytning .
 3. Markera Sidbrytning.
 4. I rutan Mall markerar du den sidformatmall som du vill använda för sidan som följer efter den manuella brytningen.
 5. Klicka på OK.

Närliggande ämnen

Sidnummer

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Ändra standardmallen