Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ustvarjanje in uporaba slogov strani

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice uporablja sloge strani za določitev postavitve strani, vključno z usmeritvijo strani, ozadjem, obrobami, glavami, nogami in stolpci besedila. Za spremembo postavitve posamezne strani v dokumentu morate na strani ustvariti in uporabiti privzet slog strani.

Spreminjanje usmerjenosti strani

Spreminjanje ozadja strani

Kako določite nov slog strani

 1. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje.
 2. Kliknite ikono Slogi strani.
 3. Na seznamu slogov strani z desnim gumbom kliknite želeni slog in izberite Spremeni.
 4. Pod zavihkom Organizator v polje Ime vnesite ime.
 5. Naredite nekaj od naslednjega:
 • Če želite uporabiti slog strani po meri na posamezni strani, v polju Naslednji slog izberite privzeti slog strani, ki je uporabljen v vašem dokumentu.
 • Če želite slog strani po meru uporabiti na več kot le eni strani, izberite njegovo ime v polju Naslednji slog. Če želite prenehati uporabljati slog, vstavite ročni prelom strani in novi strani dodelite drugačen slog strani.
 1. Uporabite tabulatorje v pogovornem oknu, da nastavite možnosti postavitve strani, in nato kliknite V redu.

Kako uporabite slog strani

 1. Kliknite stran, v kateri želite uporabiti slog strani.
 2. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje in kliknite ikono Slog strani.
 3. Na seznamu dvakrat kliknite ime.

Kako uporabite slog strani na novi strani

 1. Kliknite v dokument, kjer želite pričeti z novo stranjo.
 2. Izberite Vstavi - Ročni prelom.
 3. Izberite Prelom strani.
 4. V polju Slog izberite slog strani, ki ga želite uporabiti na strani, ki sledi ročnemu prelomu.
 5. Kliknite V redu.

Podobne teme

Številke strani

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog

Spreminjanje privzete predloge