Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tworzenie i stosowanie stylów stron

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice używa stylów stron do określenia układu strony obejmującego orientację, tło, marginesy, główki, stopki oraz kolumny tekstu. Aby zmienić układ pojedynczej strony dokumentu, należy utworzyć i zastosować własny styl dla tej strony.

Zmiana orientacji strony

Zmiana tła strony

Definiowanie nowego stylu strony

 1. Wybierz polecenie Format - Style i formatowanie'.'
 2. Kliknij ikonę Style strony.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.
 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu w polu Nazwa.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby zastosować niestandardowy styl strony do jednej strony, wybierz domyślny styl strony stosowany, który jest używany w dokumencie w polu Następny Styl.
 • Aby zastosować niestandardowy styl strony do więcej niż jedna strona, wybierz jej nazwę w polu Następny Styl. Aby zaprzestać używania stylu, wstawić ręcznie podział strony i przypisać do niego inny styl strony.
 1. Aby ustawić opcje układu strony, użyj tabulatorów w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stylu strony

 1. Kliknij obszar na stronie, na której ma zostać zastosowany styl.
 2. Wybierz Format - Style i formatowanie, a następnie kliknij ikonę Style strony.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę na liście.

Stosowanie stylu strony do nowej strony

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym zaczyna się nowa strona.
 2. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.
 3. Wybierz Podział strony.
 4. W polu Styl wybierz styl, który ma zostać zastosowany do strony za miejscem ręcznego podziału.
 5. Kliknij OK.

Tematy pokrewne

Numer strony

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Zmiana szablonu domyślnego