Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lage og legge til sidestiler

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice bruker sidestiler for å angi utseendet på en side, inkludert sideretning, bakgrunn, marger, topptekster, bunntekster og tekstspalter. For å endre oppsettet for en enkelt side i et dokument, må du opprette og bruke en tilpassset sidestil.

Forandre sideretning

Forandre sidebakgrunn

For å lage en ny sidestil

 1. Velg Format → Stilbehandler.
 2. Trykk på knappen Sidestiler.
 3. Høyreklikk på et element i lista over sidestiler, og velg Ny.
 4. På fanen Behandler kan du skrive et navn på sidestilen i feltet Navn.
 5. Gjør dette:
 • To apply the custom page style to a single page, select the default page style that is used in your document in the Next Style box.
 • To apply the custom page style to more than one page, select its name in the Next Style box. To stop using the style, insert a manual page break and assign it a different page style.
 1. Bruk fanene i dialogvinduet for å stille inn utseendevalg for sidestilen, og trykk på OK.

For å legge til en sidestil

 1. Klikk i sida som du vil legge til sidestilen.
 2. Velg Format → Stilbehandler og klikk på ikonet Sidestiler.
 3. Dobbeltklikk på et navn i lista.

For å legge en sidestil til en side

 1. Klikk der den nye siden skal begynne i dokumentet.
 2. Velg Sett inn → Manuelt skift.
 3. Velg Sideskift.
 4. I boksen Stil, velg sidestilen som skal brukes på den sida som kommer etter et sideskift.
 5. Trykk på OK.

Lignende emner

Sidetall

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster

Endre standardmalen