Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vytváření a používání stylů stránky

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice používá pro určení rozvržení stránky, zahrnující pozadí, okraje, záhlaví, zápatí a textové sloupce, styly stránky. Pro změnu rozvržení jednotlivých stránek v dokumentu je nutné vytvořit a na stránku použít vlastní styl stránky.

Změna orientace stránky

Změna pozadí stránky

Vytvoření nového stylu stránky

 1. Zvolte Formát - Styly a formátování .
 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.
 3. V seznamu stylů stránky klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Nový.
 4. Na záložce Organizátor vepište do pole Název název stylu.
 5. Udělejte jedno z následujícího:
 • Pro použití vlastního stylu stránky na jednu stránku vyberte v poli Další styl styl stránky, který je v dokumentu používán jako výchozí.
 • Pro použití vlastního stylu stránky na více než jednu stránku vyberte v poli Další styl název vlastního stylu. Aby se tento styl přestal používat, je třeba vložit ruční zalomení stránky a přiřadit mu jiný styl stránky.
 1. Pro nastavení voleb rozvržení pro styl stránky použijte záložky a potom klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení stylu stránky

 1. Klepněte na stránku, na kterou si přejete použít styl stránky.
 2. Zvolte Formát - Styly a formátování a potom klepněte na ikonu Styly stránky.
 3. Poklepejte na název stylu v seznamu.

Přiřazení stylu stránky nové stránce

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.
 2. Zvolte Vložit - Ruční zalomení.
 3. Vyberte Zalomení stránky.
 4. V poli Styl vyberte styl stránky, který chcete použít na stránku následující za ručním zalomením.
 5. Klepněte na OK.

Související témata

Čísla stránek

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Změna výchozí šablony