Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Създаване и прилагане на стилове за страници

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

В LibreOffice оформлението на страниците - включително ориентация, фон, бели полета, колонтитули и текстови колони - се задава чрез стиловете за страници. За да промените оформлението на отделна страница от документ, трябва да създадете и приложите върху нея ваш собствен стил за страницата.

Промяна на ориентацията на страница

Смяна на фона на страница

За да дефинирате нов стил за страници

 1. Изберете Форматиране - Стилове и формати'.'
 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.
 3. Щракнете върху елемент от списъка със стиловете за страници и изберете Нов.
 4. В раздела Организатор въведете име в полето Име.
 5. Направете едно от следните неща:
 • За да приложите стила само върху една страница, в полето Следващ стил изберете подразбирания стил за страници в документа.
 • За да приложите стила върху повече от една страница, изберете неговото име в полето Следващ стил. За да престанете да използвате стила, вмъкнете ръчен разделител на страници и му припишете друг стил за страници.
 1. Задайте настройките за оформление в разделите на диалоговия прозорец и натиснете бутона OK.

За да приложите стил за страници

 1. Щракнете в страницата, върху която желаете да приложите дадения стил за страници.
 2. Изберете Форматиране - Стилове и форматиране и щракнете върху иконата Стилове за страници.
 3. Щракнете двукратно върху име в списъка.

За да приложите стил за страници върху нова страница

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете започва нова страница.
 2. Изберете Вмъкване - Ръчен разделител.
 3. Изберете Нова страница.
 4. В полето Стил изберете стила за страници, който желаете да приложите върху ръчно започнатата нова страница.
 5. Натиснете бутона OK.

Теми, свързани с показаната

Номериране на страници

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Смяна на подразбирания шаблон