Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skapa en sidformatmall baserad på aktuell sida

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan utforma en sidlayout och sedan skapa en sidformatmall baserad på den.

Du kan t.ex. skapa en sidformatmall som visar ett visst sidhuvud, och en annan sidformatmall som visar ett annat sidhuvud.

  1. Öppna ett nytt textdokument, välj Format - Formatmallar och formatering och klicka sedan på ikonen Sidformatmallar.
  2. Klicka på ikonen Ny formatmall av markering.
  3. Skriv ett namn för sidan i rutan Formatmallens namn och klicka sedan på OK.
  4. Använd formatmallen på den aktuella sidan genom att dubbelklicka på namnet i listan.
  5. Välj Infoga - Sidhuvud och välj sedan den nya sidformatmallen från listan Sidformatmall.
  6. Skriv önskad text till sidhuvudet.
  7. Välj Infoga - Manuell brytning .
  8. Välj Sidbrytning i området Typ och välj sedan"Standard" i rutan Formatmall.
  9. Upprepa steg 2-6 om du vill skapa ännu en användardefinierad sidformatmall med ett annat sidhuvud.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Dokumentmallar och formatmallar