Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Możesz zaprojektować układ strony a następnie utworzyć styl strony w oparciu o ten układ.

Na przykład możesz utworzyć styl strony, która zawiera specjalną główkę i inny styl, który zawiera inną główkę.

  1. Otwórz nowy dokument tekstowy, wybierz Format - Style i formatowanie, a następnie kliknij ikonę Style strony.
  2. Kliknij ikonę Nowy styl z zaznaczenia i wybierzNowy styl z zaznaczeniaz menu.
  3. Wpisz nazwę strony w polu Nazwa stylu i kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij dwukrotnie na nazwie stylu na liście by zastosować styl do bieżącej strony.
  5. Wybierz Wstaw - Główka, a następnie wybierz nowy styl strony z listy.
  6. Wpisz odpowiedni tekst do główki. Umieść kursor w głównym obszarze tekstu poza główką.
  7. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.
  8. W obszarze Typ wybierz opcję Podział strony, a następnie w polu Styl wybierz opcję “Domyślny".
  9. Powtórz kroki 2-6, by utworzyć drugi styl strony użytkownika z inną główką.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Definiowanie innych główek i stopek

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Szablony i style