Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Je možné navrhnout vzhled stránky a potom z něj vytvořit styl stránky.

Je také možné například vytvořit jeden styl stránky s vlastním záhlavím a další styl stránky s jiným záhlavím.

  1. Otevřete nový textový dokument, zvolte Formát - Styly a formátování a potom klepněte na ikonu Styly stránky.
  2. Klepněte na ikonu Nový styl z výběru a zvolte Nový styl z výběru z podnabídky.
  3. Zadejte název stránky v poli Název stylu a klepněte na OK.
  4. Pro použití nového stylu na aktuální stránku na něj v seznamu poklepejte.
  5. Zvolte Vložit - Záhlaví a vyberte ze seznamu nový styl stránky.
  6. Napište text, který si přejete mít v záhlaví. Potom umístěte kurzor do hlavního textového pole mimo záhlaví.
  7. Zvolte Vložit - Ruční zalomení.
  8. V oblasti Typ vyberte Zalomení stránky a poté vyberte "Výchozí" ze seznamu Styl .
  9. Pro vytvoření dalšího stylu stránky s odlišným záhlavím opakujte kroky 2-6.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Definování různých záhlaví a zápatí

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Šablony a styly