Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете да проектирате оформление на страница и след това да създадете стил за страници, базиран върху него.

Например, може да създадете стил за страници, който включва определен горен колонтитул, и друг, който визуализира различен горен колонтитул.

  1. Отворете нов текстов документ, изберете Форматиране - Стилове и форматиране и щракнете върху иконата Стилове за страници.
  2. Щракнете върху иконата Нов стил отизбраното и изберете Нов стил от избраното от подменюто.
  3. Въведете име за стила в полето Име на стил и натиснете бутона OK.
  4. Щракнете двукратно върху името в списъка, за да приложите стила върху текущата страница.
  5. Изберете Вмъкване - Горен колонтитул и изберете новия стил за страници от списъка.
  6. Въведете желнания текст в горния колонтитул. Позиционирайте курсора в областта на основния текст, извън колонтитула.
  7. Изберете Вмъкване - Ръчен разделител.
  8. В областта Тип изберете Нова страница, после изберете “По подразбиране” в полето Стил.
  9. Повторете стъпки 2-6, за да създадете втори стил за страници по избор, с друг горен колонтитул.

Теми, свързани с показаната

Горни и долни колонтитули

Дефиниране на различни колонтитули

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Шаблони и стилове