Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ändra standardmallen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Standardmallen innehåller standardformateringsinformation för nya textdokument. Om du vill kan du skapa en ny mall och använda den som standardmall.

Så här skapar du en standardmall

  1. Skapa ett dokument med det innehåll och de formatmallar som du vill använda.
  2. Välj Arkiv - Spara som mall.
  3. Ge dokumentmallen ett namn i rutan Ny dokumentmall.
  4. Markera "Mina mallar" i listan Kategorier och klicka sedan på OK.
  5. Välj Arkiv - Nytt - Mallar.
  6. Dubbelklicka på mappen "Mina mallar".
  7. Klicka på mallen som du skapat och klicka sedan på Ange som standard.
  8. Stäng dialogen.

Närliggande ämnen

Skapa dokumentmall

Dokumentmallar och formatmallar

Ändra standardmall