Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Spreminjanje usmerjenosti strani (ležeče ali pokončno)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Vse lastnosti strani dokumentov z besedilom Writer, kot je npr. usmeritev strani, so določene v okviru sloga strani. Nov dokument z besedilom privzeto uporablja za vse strani slog strani "Privzeto". Če odprete obstoječi dokument z besedilom, so morda različnim stranem dodeljeni različni slogi strani.

Pomembno je, da se zavedate, da spremembe lastnosti strani vplivajo le na strani, ki uporabljajo trenutni slog strani. Trenutni slog strani je naveden v vrstici stanja na spodnjem robu okna.

Sprememba usmerjenosti strani za vse strani

Če dokument z besedilom sestavljajo le strani z istim slogom strani, lahko lastnosti strani spremenite neposredno:

 1. Izberite Oblika - Stran.
 2. Kliknite zavihek Stran.
 3. Pod naslovom Usmerjenost izberite "Pokončno" ali "Ležeče".
 4. Kliknite V redu.

Sprememba usmerjenosti strani le za nekatere strani

LibreOffice uporablja sloge strani za določitev usmerjenosti strani v dokumentu. Slogi strani določajo še druge lastnosti strani, kot so npr. glava, noga ali robovi strani. Trenutnemu dokumentu lahko spremenite "Privzeti" slog strani ali pa določite lastne sloge strani in le-te uporabite na poljubnem delu svojega besedila.

Na koncu te strani pomoči je podrobneje razložen obseg slogov strani. Če vam koncept slogov strani še ni čisto jasen, si preberite še izbor na dnu te strani.

Note.png Za razliko od slogov znakov ali odstavkov slogi strani ne poznajo hierarhičnih odnosov. Nov slog strani lahko ustvarite na osnovi lastnosti obstoječega sloga strani, če pa kasneje spremenite izvorni slog, nov slog strani ne deduje sprememb samodejno.

Če želite spremeniti usmerjenost vseh strani, ki uporabljajo isti slog strani, potrebujete najprej slog strani, nato ta slog uporabite:

 1. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje.
 2. Kliknite ikono Slogi strani.
 3. Desno kliknite slog strani in izberite Nov. Nov slog strani dobi vse lastnosti trenutno izbranega sloga strani.
 4. Na zavihku Organizator vtipkajte ime za slog strani v polje Ime, npr. "Moje ležeče".
 5. V polju Naslednji slog izberite slog strani, ki ga želite uporabiti na strani, ki sledi strani z novim slogom. Oglejte si odsek o obsegu slogov strani na koncu te strani pomoči.
 6. Kliknite zavihek Stran.
 7. Pod naslovom Usmerjenost izberite "Pokončno" ali "Ležeče".
 8. Kliknite V redu.

Zdaj ste določili pravi slog strani z imenom "Moj ležeči". Za uveljavitev novega sloga dvokliknite slog strani "Moj ležeči" v oknu Slogi in oblikovanje. Spremenjene bodo vse strani v trenutnem obsegu slogov strani. Če ste določili, da je "naslednji slog" nek drug slog, bo spremenjena le prva stran trenutnega obsega slogov strani.== Obseg slogov strani ==

Zavedati se morate obsega slogov strani v LibreOffice. Na katere strani dokumenta z besedilom vpliva urejanje sloga strani?

Eno stran obsegajoči slogi strani

Slog strani je lahko določen tako, da obsega le eno stran. Primer tega je slog "Prva stran". To lastnost nastavite z določitvijo drugega sloga strani kot "naslednjega sloga" na zavihku Oblika - Stran - Organizator.

Eno stran obsegajoči slogi se začnejo na spodnjem robu obsega sloga trenutne strani in potekajo do naslednjega preloma strani. Naslednji prelom strani se pojavi samodejno, ko se besedilo prelomi na naslednjo stran, kar včasih poimenujemo "mehak prelom strani". Sicer lahko vstavite ročni prelom strani.

Če želite vstaviti ročni prelom strani na mesto, kjer je kazalka, pritisnite tipki krmilka+vnašalka ali izberite Vstavi - Ročni prelom in kliknite V redu.

Ročno določen obseg sloga strani

Slog strani "Privzeto" ne določa drugega "naslednjega sloga" na zavihku Oblika - Stran - Organizator. Namesto tega je "naslednji slog" nastavljen na "Privzeto". Vsi slogi strani, ki jim sledi isti slog strani, se lahko raztezajo čez več strani. Spodnjo in zgornjo mejo obsega sloga strani določajo "prelomi strani s slogom". Vse strani med dvema "prelomoma strani s slogom" uporabljajo isti slog strani.

"Prelom strani s slogom" lahko vstavite neposredno na položaj kazalke. Sicer lahko lastnost "prelom strani s slogom" dodelite tudi odstavku ali slogu odstavka.

Izvedite enega od naslednjih ukazov:

 • Če želite vstaviti "prelom strani s slogom" na položaju kazalke, izberite Vstavi - Ročni prelom, izberite ime sloga s seznama in kliknite V redu.
 • Če želite uporabiti lastnost "prelom strani s slogom" na trenutnem odstavku, izberite Oblika - Odstavek - Potek besedila. V območju Prelomi potrdite polji Omogoči in S slogom strani. Izberite ime sloga strani s seznama.
 • Če želite uporabiti lastnost "prelom strani s slogom" na trenutnem slogu odstavka, desno kliknite trenutni odstavek. Izberite Uredi slog odstavka v kontekstnem meniju. Kliknite zavihek Potek besedila. V območju Prelomi potrdite polji Omogoči in S slogom strani. Izberite ime sloga strani s seznama.
 • Če želite uporabiti lastnost "prelom strani s slogom" na poljubnem slogu odstavka, izberite Oblika - Slogi in oblikovanje. Kliknite ikono Slogi odstavka. Desno kliknite ime sloga odstavka, ki ga želite spremeniti, in izberite Spremeni. Kliknite zavihek Potek besedila. V območju Prelomi potrdite polji Omogoči in S slogom strani. Izberite ime sloga strani s seznama.

Podobne teme

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog