Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Forandre sideretning (liggende eller stående)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Alle sideegenskaper for Writer-dokument, som for eksempel sideretning, angis av sidestiler. Som standard bruker et nytt tekstdokument stilen «Standard» til alle sider. Hvis du åpner et eksisterende tekstdokument kan ulike sidestiler ha blitt brukt på forskjellige sider.

Det er viktigt å vite at endringene som du legger til for en sideegenskap bare vil påvirke de sidene som bruker den gjeldende sidestilen. Den gjeldende sidestilen vises i statuslinja i den nederste vinduskanten.

For å endre sideretningen for alle sider

Hvis tekstdokumentet kun består av sider med den samme sidestilen, kan du forandre sideegenskapene direkte.

 1. Velg Format → Side.
 2. Trykk på fanen Side.
 3. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».
 4. Trykk på OK.

For å endre sideretningen på noen sider

LibreOffice bruker sidestiler for å angi retningen av sidene i et dokument. Sidestiler angir flere sideegenskaper, som for eksempel topptekst, bunntekst eller sidemarger. Du kan enten endre «Standard» sidestil for det gjeldende dokumentet, eller oppgi egne sidestiler og bruke disse på vilkårlige deler av teksten.

På slutten av denne hjelpesida vil vi diskutere formålet med sidestiler i detaljer. Hvis du er usikker på ideen med sidestiler, les bolken på slutten av denne sida.

Note.png Ulikt tegnstiler og avsnittsstiler, kjenner ikke sidestilene til et hierarki. Du kan opprette en ny sidestil basert på egenskapene for en eksisterende sidestil, men når du senere skifter kildestilen, vil den nye sidestilen ikke automatisk arve endringene.

For å endre sideretningen for alle sider som deler den samme sidestilen, trenger du først en sidestil, legg deretter til stilen.

 1. Velg Format → Stilbehandler.
 2. Trykk på knappen Sidestiler.
 3. Høyreklikk på en sidestil og velg Ny. Den nye sidestilen får alle egenskapene tilhørende den valgte sidestilen.
 4. På fanen Behandler, skriv inn et navn på sidestilen i feltet Navn, for eksempel «Mitt landskap».
 5. I boksen Neste stil, velg sidestilen som skal brukes på den neste sida.
 6. Trykk på fanen Side.
 7. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».
 8. Trykk på OK.

Du har nå laget en gyldig sidestil med navnet «Min Liggende». Dobbeltklikk på sidestilen «Min Liggende» i vinduet Stilbehandler for å bruke den nye stilen. Alle sider i virkefeltet for de gjeldende sidestilene vil bli endret. Hvis du oppga «Neste stil» til å være en annen stil, vil bare den første sida av det gjeldende virkefeltet for sidestiler bli endret.== Bruksområdet for sidestiler ==

Du bør være oppmerksom på virkefeltet av sidestiler i LibreOffice. Hvilke sider i tekstdokumentet ditt blir påvirket ved å redigere en sidestil?

One Page Long Styles

En sidestil kan stilles inn til å bare gå over en enkelt side. Stilen Første side er et eksempel. Du stiller inn denne egenskapen ved å velge en annen sidestil til å være «Neste stil» på fanen Format → Side → Behandler.

A one page long style starts from the lower border of the current page style range up to the next page break. The next page break appears automatically when the text flows to the next page, which is sometimes called a "soft page break". Alternatively, you can insert a manual page break.

For å sette inn et manuelt skift ved skrivemerket, trykk på Ctrl + Enter eller velg Sett inn → Manuelt skift og klikke på OK.

Manuelt innstilt område for en sidestil

Sidestilen «Standard» angir ikke en annen «Neste stil» på fanen Format → Side → Behandler. I stedet er «Neste stil» satt til «Standard». Alle sidestiler som har samme navn i «Neste stil» kan fortsette over flere sider. Den nederste og øverste grensa for stilens omfang angis av «Sideskift med stil». Alle sider mellom to «Sideskift med stil» bruker samme fil som utgangspunkt.

Du kan sette inn et «sideskift med stil» ved skrivemerkets plassering. Du kan også bruke egenskapen «sideskift med stil» for et avsnitt eller for en avsnittsstil.

Utfør en de følgende kommandoene:

 • For å sette inn et «sideskift med stil» ved skrivemerkets posisjon, velg Sett inn → Manuelt skift, velg et Stil-navn fra listeboksen og klikk OK.
 • For å legge til egenskapen «sideskift med stil» til det gjeldende avsnittet, velg Format → Avsnitt → Tekstflyt. I Skift-området slår du på Sett inn og Med sidestil. Velg en sidestil fra listeboksen.
 • For å legge til et «sideskift med stil» til den gjeldende avsnittsstilen, høyreklikk på den gjeldende stilen. Velg Rediger avsnittsstil fra sprettoppmenyen. Velg fanen Tekstflyt. I området Skift, slå på Sett inn og Med sidestil. Velg en sidestil fra listeboksen.
 • For å legge egenskapen «Sideskift med stil» til en vilkårlig stil, velg Format → Stilbehandler. Klikk på ikonet Avsnittsstiler. Høyreklikk på avsnittsstilen du ønsker å endre og velg så Rediger. Velg fanen Tekstflyt. I avsnittet Skift, må du velge Sett inn og Med sidestil. Velg en sidestil fra lista.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster