Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sivun suunnan vaihtaminen (vaaka- tai pystysuunta)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Writerin tekstiasiakirjojen kaikki sivujen ominaisuudet, kuten esimerkiksi sivun suunta, määritellään sivutyyleillä. Oletuksena uusi tekstiasiakirja käyttää "Oletus"-sivutyyliä kaikille sivuille. Jos olemassa oleva tekstiasiakirja avataan, siinä on voitu käyttää erilaisia tyylejä eri sivuille.

Muutokset, jotka tehdään sivun ominaisuuksiin, vaikuttavat vain sivuihin, joilla käytetään käsiteltävän sivun sivutyyliä. Käytössä oleva sivutyyli näkyy tilarivillä ikkunan alareunassa.

Sivun suunnan vaihtaminen kaikilla sivuilla

Jos tekstiasiakirja koostuu vain saman sivutyylin sivuista, sivun ominaisuuksia voidaan muokata suoraan:

 1. Valitse Muotoilu - Sivu
 2. Napsauta Sivu-välilehteä.
 3. Paperinkoko-alueella merkitse "Pysty"- tai "Vaaka"-valintanappi.
 4. Hyväksy OK:lla.

Sivun suunnan vaihtaminen vain eräiltä sivuilta

LibreOffice käyttää sivutyylejä asiakirjan sivujen suunnan määrittämiseen. Sivutyylit määrittävät muitakin sivun ominaisuuksia, kuten esimerkiksi ylä- ja alatunnisteet ja marginaalit. Voidaan joko muuttaa käsiteltävän asiakirjan "Oletus"-sivutyyliä tai määrittää omia sivutyylejä ja käyttää niitä tekstin eri osiin.

Tämän ohjesivun lopussa keskustellaan sivutyylien kattavuudesta yksityiskohtaisemmin. Mikäli sivutyylien käsite on epäselvä käyttäjälle, hän voi lukea kyseisen osion.

Note.png Toisin kuin merkki- tai kappaletyylit, sivujen tyyleillä ei ole hierarkiaa. Uusi sivutyyli voidaan luoda olemassa olevan sivutyylin ominaisuuksiin pohjautuen, mutta kun lähdetyyliä myöhemmin muutetaan, uusi tyyli ei peri automaattisesti muutoksia.

Sivun suunnan vaihtamiseen kaikilta sivuilta, joilla on sama sivutyyli, tarvitaan ensiksi sopiva sivutyyli ja sitten tämän tyylin käyttäminen:

 1. Valitse Muotoilu - Tyylit ja muotoilu.
 2. Napsauta Sivujen tyylit -kuvaketta.
 3. Napsauta kakkospainikkeella sivun tyyliä ja valitse Uusi. Uusi sivutyyli saa aluksi valitun sivutyylin ominaisuudet.
 4. Kirjoita Järjestelytyökalu-välilehdellä sivutyylin nimi Nimi-kenttään, esimerkiksi "Maisemani".
 5. Valikoi Seuraava tyyli -ruudussa sivutyyli, jota käytetään uudentyylisen sivun jälkeisellä sivulla. Katso sivutyylien kattavuusosioita ohjesivun lopusta.
 6. Napsauta Sivu-välilehteä.
 7. Paperinkoko-alueella merkitse "Pysty"- tai "Vaaka"-valintanappi.
 8. Hyväksy OK:lla.

Tässä vaiheessa on määritelty "Maisemani"-nimisen sivutyylin ominaisuudet. Uuden tyylin käyttämiseksi kaksoisnapsautetaan "Maisemani"-sivutyyliä Tyylit ja muotoilut -ikkunassa. Kaikki käsiteltävän sivutyylin kattamat sivut muuttuvat. Jos määritetään "seuraava tyyli" erilaiseksi tyyliksi, muuttuu käsillä olevan sivutyylin kattamista sivuista vain ensimmäinen.== Sivujen tyylien kattavuus ==

Käyttäjän tulee olla tietoinen sivutyylien kattavuudesta LibreOfficessa. Mihin tekstiasiakirjan sivuihin sivutyylin muutos vaikuttaa?

Yhden sivun laajuiset tyylit

Sivutyyli voidaan määrittää ulottumaan vain yhdelle sivulle. "Ensimmäinen sivu" -tyyli on tästä esimerkki. Tämän ominaisuuden voi asettaa määrittämällä toisen sivutyylin "seuraavaksi tyyliksi" Muotoilu - Sivu - Järjestelytyökalu-välilehdellä.

Yhden sivun mittaiset tyylit alkavat käsillä olevan sivutyylin alarajalta jatkuen seuraavaan sivunvaihtoon. Seuraava sivunvaihto ilmestyy automaattisesti, kun teksti jatkuu seuraavalle sivulle. Tätä kutsutaan joskus "pehmeäksi sivunvaihdoksi". Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä pakotettu vaihto.

Pakotetun vaihdon lisäämiseksi kohdistimen kohdalle painetaan Ctrl+Enter tai valitaan Lisää - Pakotettu vaihto ja napsautetaan vain OK:ta.

Sivutyylin laajuuden määrittäminen

"Oletus"-sivutyyli ei aseta erilaista "seuraavaa tyyliä" Muotoilu - Sivu - Järjestelytyökalu-välilehdellä. Sen sijaan on myös "seuraavaa tyyli" asetettu tyyliksi "Oletus". Kaikki sivutyylit, joita seuraa sama sivutyyli, voivat kattaa useita sivuja. Alempi ja ylempi sivutyylialueen raja on määritelty "sivunvaihdoille tyylin kera". Kaikki sivut kahden "sivunvaihdon tyylin kera" välillä käyttävät samaa sivutyyliä.

"Sivunvaihto tyylin kera" voidaan lisätä suoraan kohdistimen kohdalle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää "sivunvaihto tyylin kera" -ominaisuutta kappaleeseen tai kappaletyyliin.

Suoritetaan jokin seuraavista komennoista:

 • Lisättäessä "Sivunvaihto tyylin kera" kohdistimen kohdalle valitaan Lisää - Pakotettu vaihto, valikoidaan tyylin nimi luetteloruudusta ja hyväksytään OK:lla.
 • "Sivunvaihto tyylin kera" -ominaisuuden käyttämiseksi käsiteltävään kappaleeseen valitaan Muotoilu - Kappale - Tekstin rivitys. Vaihdot-alueella aktivoidaan Lisää- ja Sivutyylin kanssa -valintaruudut. Sivutyylin nimi valikoidaan luetteloruudusta.
 • "Sivunvaihto tyylin kera" -ominaisuuden käyttämiseksi käsillä olevaan kappaletyyliin napsautetaan kakkospainikkeella käsiteltävää kappaletta. Valitaan kohdevalikosta Muokkaa kappaleen tyyliä. Napautetaan Tekstin rivitys -välilehteä. Vaihdot-alueella aktivoidaan Lisää- ja Sivutyylin kanssa -valintaruudut. Sivutyylin nimi valikoidaan luetteloruudusta.
 • "Sivunvaihto tyylin kera" -ominaisuuden käyttämiseksi vapaavalintaiseen kappaletyyliin, valitaan Muotoilu - Tyylit ja muotoilu. Napsautetaan Kappaletyylit-kuvaketta. Napsautetaan kakkospainikkeella muokattavaksi valitun kappaletyylin nimeä ja valitaan Muuta. Napsauta Tekstin rivitys -välilehteä. Vaihdot-alueella aktivoidaan Lisää- ja Sivutyylin kanssa -valintaruudut. Sivutyylin nimi valikoidaan luetteloruudusta.

Aiheeseen liittyvää

Ylä- ja alatunnisteista

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu