Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Canviar l'orientació de la pàgina (horitzontal o vertical)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Totes les propietats per als documents de text del Writer, com ara l'orientació de la pàgina, es defineixen mitjançant estils de pàgina. Per defecte, els documents de text nous utilitzen l'estil de pàgina "Per defecte" per a totes les pàgines. En un document de text existent, és possible que s'hagin aplicat estils de pàgina diferents.

Noteu que els canvis que apliqueu a una propietat de pàgina només afectaran les pàgines que utilitzin l'estil de pàgina actual. L'estil de pàgina actual es llista a la barra d'estat, al límit inferior de la finestra.

Per canviar l'orientació de pàgina de totes les pàgines

Si el document de text només conté pàgines amb el mateix estil de pàgina, podreu canviar les propietats de pàgina directament:

 1. Trieu Format - Pàgina.
 2. Feu clic a la pestanya Pàgina.
 3. A Format del paper, seleccioneu "Vertical" o "Horitzontal".
 4. Feu clic a D'acord.

Per canviar l'orientació de la pàgina només en algunes pàgines

El LibreOffice utilitza estils de pàgina per especificar l'orientació de les pàgines en un document. A més, els estils de pàgina defineixen altres propietats de les pàgines, com ara la capçalera o el peu o els marges de pàgina. Podeu canviar l'estil de pàgina "Per defecte" per al document actual o definir estils de pàgina propis i aplicar-los a qualsevol part del text.

A la part final d'aquest document d'ajuda trobareu més informació relativa al concepte d'estil de pàgina i a l'abast dels estils de pàgina.

Note.png A diferència dels estils de caràcter o de paràgraf, els estils de pàgina no disposen de jerarquies. Així, podeu crear un nou estil de pàgina basat en les propietats d'un estil de pàgina existent, però si més endavant feu canvis en l'estil d'origen, el nou estil de pàgina no heretarà aquests canvis de manera automàtica.

Per canviar l'orientació de pàgina per a totes les pàgines que comparteixin el mateix estil de pàgina, en primer lloc haureu de crear un estil de pàgina i a continuació aplicar-lo:

 1. Trieu Format - Estils i formatació.
 2. Feu clic a la icona Estils de pàgina.
 3. Feu clic amb el botó dret a un estil de pàgina i trieu Nou. Inicialment, el nou estil de pàgina obtindrà totes les propietats de l'estil de pàgina seleccionat.
 4. Introduïu un nom per a l'estil de pàgina en el quadre Nom de la pestanya Organitzador, per exemple, "El meu estil horitzontal".
 5. En el quadre Estil següent, seleccioneu l'estil de pàgina que vulgueu aplicar a la pàgina que segueixi a una pàgina amb el nou estil. Vegeu la secció Abast dels estils de pàgina, al final d'aquest document d'ajuda.
 6. Feu clic a la pestanya Pàgina.
 7. A Format del paper, seleccioneu "Vertical" o "Horitzontal".
 8. Feu clic a D'acord.

Amb aquesta acció haureu definit un estil de pàgina anomenat "El meu estil horitzontal". Per aplicar-lo, feu doble clic a "El meu estil horitzontal" a la finestra Estils i formatació, i canviaran totes les pàgines amb l'estil de pàgina actual. En canvi, si heu definit que l'"estil següent" sigui diferent, només canviarà la primera pàgina amb l'estil de pàgina actual.== Abast dels estils de pàgina ==

Els estils de pàgina del LibreOffice poden tenir abasts diferents, de manera que quan editeu un estil de pàgina poden produir-se canvis a una o més pàgines del document de text.

Estils de pàgina per a una sola pàgina

Podeu establir que un estil de pàgina s'estengui només a una sola pàgina. Aquest és el cas, per exemple, de l'estil "Primera pàgina". Per establir aquesta propietat, heu de definir un altre estil de pàgina com a "estil següent" a la pestanya Format - Pàgina - Organitzador.

Els estils d'una sola pàgina s'inicien a partir de l'extrem inferior de l'abast de l'estil de pàgina actual i s'estenen fins al salt de pàgina següent. El salt de pàgina següent apareix de manera automàtica quan el text flueix a la pàgina següent, i també rep el nom de "salt de pàgina suau". Si ho preferiu, podeu inserir un salt de pàgina manual.

Per inserir un salt de pàgina manual a la posició del cursor, premeu Ctrl+Retorn, o bé trieu Insereix - Salt manual i feu clic a D'acord.

Abast d'un estil de pàgina definit de manera manual

L'estil de pàgina "Per defecte" no defineix un "estil següent" diferent a la pestanya Format - Pàgina - Organitzador, sinó que aquest "estil següent" també rep el format "Per defecte". Tots els estils de pàgina que vagin seguits del mateix estil de pàgina es poden estendre a més d'una pàgina. Noteu que les vores inferior i superior de l'abast de l'estil de pàgina queden definides pels "salts de pàgina amb estil". D'aquesta manera, totes les pàgines que es trobin entre dos "salts de pàgina amb estil" utilitzaran el mateix estil de pàgina.

Podeu inserir un "salt de pàgina amb estil" directament a la posició del cursor, o bé podeu aplicar la propietat "salt de pàgina amb estil" a un paràgraf o a un estil de paràgraf.

Realitzeu una de les accions següents:

 • Per inserir un "salt de pàgina amb estil" a la posició del cursor, trieu Insereix - Salt manual, seleccioneu un nom d'estil en el quadre de llista i feu clic a D'acord.
 • Per aplicar la propietat "salt de pàgina amb estil" al paràgraf actual, trieu Format - Paràgraf - Flux del text. A l'àrea Salts, activeu les caselles Habilita i Amb estil de pàgina. Seleccioneu un nom d'estil de pàgina en el quadre de llista.
 • Per aplicar la propietat "salt de pàgina amb estil" a l'estil de paràgraf actual, feu clic amb el botó dret al paràgraf actual. Trieu Edita l'estil del paràgraf en el submenú contextual i feu clic a la pestanya Flux del text. A l'àrea Salts, activeu les caselles Habilita i Amb estil de pàgina. Seleccioneu un nom d'estil de pàgina en el quadre de llista.
 • Per aplicar la propietat "salt de pàgina amb estil" a qualsevol estil de paràgraf, trieu Format - Estils i formatació i feu clic a la icona Estils de paràgraf. A continuació, feu clic amb el botó dret al nom de l'estil de paràgraf que vulgueu modificar i trieu Modifica. Feu clic a la pestanya Flux del text, i a l'àrea Salts activeu les caselles Habilita i Amb estils de pàgina. Finalment, seleccioneu un nom d'estil de pàgina en el quadre de llista.

Temes relacionats

Quant a les capçaleres i els peus

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Formatació de capçaleres i peus