Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ändra sidbakgrunder

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidornas bakgrund i ett dokument. Om du till exempel vill ändra sidbakgrunden för en eller flera sidor i ett dokument till ett vattenmärke måste du skapa en sidformatmall med vattenmärkesbakgrund som du tillämpar på sidorna ifråga.

Så här ändrar du sidbakgrunden

 1. Välj Format - Formatmallar och formatering.
 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.
 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du på ett objekt och väljer Ny.
 4. Skriv ett namn på sidformatmallen i rutan Namn på fliken Administrera.
 5. Välj den sidformatmall du vill tillämpa på nästa sida i rutan Nästa formatmall.
 • Använd önskad sidformatmall på sidorna.
 • För att använda det nya sidformatet på alla följande sidor så markerar du namnet på det nya sidformatet.
 1. Klicka på fliken Bakgrund.
 2. Välj i listrutan längst upp om du vill ha grafik i bakgrunden eller enfärgad bakgrund. Sedan kan du välja olika alternativ på fliken.
 3. Klicka på OK.

Så här ändrar du sidbakgrunden på alla sidor i ett dokument

Kontrollera först om du har skapat en sidformatmall med sidbakgrund. Se Så här ändrar du sidbakgrunden för mer information.

 1. Välj Format - Formatmallar och formatering.
 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.
 3. Dubbelklicka på sidformatmallen med den bakgrund du vill använda.

Så här använder du olika sidbakgrunder i samma dokument

Kontrollera först om du har skapat en sidformatmall med sidbakgrund. Se Så här ändrar du sidbakgrunden för mer information.

 1. Klicka framför den första bokstaven i det stycke där du vill tillämpa sidbakgrunden.
 2. Välj Infoga - Manuell brytning .
 3. Markera Sidbrytning.
 4. Välj en sidformatmall som använder sidbakgrunden i rutan Formatmall .
 • För att bara ändra bakgrunden på den nuvarande sidan väljer du en sidformatmall där valet Nästa formatmall är satt till "Standardformatmall".
 • För att ändra bakgrunden för aktuell och följande sidor väljer du en sidformatmall där valet Nästa sida är satt till namnet på själva sidformatmallen.

  Om du senare vill ändra sidbakgrunden i dokumentet upprepar du steg 1 till 3.
 1. Klicka på OK.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter