Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Spreminjanje ozadja strani

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice uporabi sloge strani, da določi ozadje strani v dokumentu. Primer: če želite spremeniti ozadje strani eni ali več stranem v dokumentu v vodni tisk, morate ustvariti slog, ki ima ozadje vodnega tiska, in nato na straneh uporabite sloge strani.

Za spremembo ozadja strani

 1. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje.
 2. Kliknite ikono Slogi strani.
 3. Na seznamu slogov strani z desnim gumbom kliknite želeni slog in izberite Spremeni.
 4. Na zavihku Organizator vtipkajte ime za slog strani v polje Ime.
 5. V polju Naslednji slog izberite slog strani, ki ga želite na strani, ki sledi.
 • Če želite uporabiti novi slog strani le na eni strani, izberite "Privzeto".
 • Če želite uporabiti novi slog strani na vseh sledečih straneh, izberite ime novega sloga strani.
 1. Kliknite zavihek Ozadje.
 2. V seznamskem polju na vrhu izberite, ali želite barvo ali grafiko. Nato izberite možnosti na tej strani.
 3. Kliknite V redu.

Sprememba ozadja strani na vseh straneh dokumenta

Preden začnete, preverite, da ste ustvarili slog strani, ki uporablja ozadje strani. Za podrobnosti si oglejte Spreminjanje ozadja strani.

 1. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje.
 2. Kliknite ikono Slogi strani.
 3. Dvakrat kliknite slog strani, ki uporablja želeno ozadje strani.

Uporaba različnih slogov v istem dokumentu

Preden začnete, preverite, da ste ustvarili slog strani, ki uporablja ozadje strani. Za podrobnosti si oglejte Spreminjanje ozadja strani.

 1. Kliknite pred prvi znak odstavka, kjer želite spremeniti ozadje strani.
 2. Izberite Vstavi - Ročni prelom.
 3. Izberite Prelom strani.
 4. V polju Slog izberite slog strani, ki uporablja ozadje strani.
 • Če želite spremeniti ozadje le trenutne strani, izberite slog strani, kjer je možnost Naslednji slog nastavljena na "Privzeto".
 • Če želite spremeniti ozadje trenutne in sledečih strani, izberite slog strani, kjer je možnost Naslednji slog nastavljena na ime sloga strani.

  Če želite kasneje spremeniti ozadje strani v dokumentu, ponovite korake od 1 do 3.
 1. Kliknite V redu.

Podobne teme

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog