Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Forandre sidebakgrunn

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice bruker sidestiler for å angi bakgrunnen for sidene i et dokument. For eksempel for å endre sidebakgrunnen for en eller flere sider i et dokument til et vannmerke, må du opprette en sidestil som bruker dette vannmerket som bakgrunn, og legge til sidestilen på sidene.

Forandre sidebakgrunnen

 1. Velg Format → Stilbehandler.
 2. Trykk på knappen Sidestiler.
 3. Høyreklikk på et element i lista over sidestiler, og velg Ny.
 4. På fanen Behandler, skriv inn et navn på sidestilen i feltet Navn.
 5. I boksen Neste stil, velg sidestilen som du vil bruke på den neste sida.
 • To only apply the new page style to a single page, select "Default".
 • To apply the new page style to all subsequent pages, select the name of the new page style.
 1. Trykk på fanen Bakgrunn.
 2. Velg om du vil ha en solid farge eller et bilde i den øverste listeboksen. Velg deretter innstillingene fra fanen.
 3. Trykk på OK.

For å endre bakgrunnen for alle sider i et dokument

Pass å at det er laget en sidestil som bruker en sidebakgrunn. Se Endre sidebakgrunnen for detaljer.

 1. Velg Format → Stilbehandler.
 2. Trykk på knappen Sidestiler.
 3. Dobbeltklikk sidestilen som bruker den ønskede bakgrunnen.

For å bruke forskjellige sidebakgrunner i det samme dokumentet

Pass å at det er laget en sidestil som bruker en sidebakgrunn. Se Endre sidebakgrunnen for detaljer.

 1. Klikk foran det første tegnet i avsnittet der sidebakgrunnen skal endres.
 2. Velg Sett inn → Manuelt skift.
 3. Velg Sideskift.
 4. I Stilboksen, velg en sidestil som bruker sidebakgrunnen.
 • To change the background of the current page only, select a page style where the Next Style option is set to "Default".
 • To change the background of the current and subsequent pages, select a page style where the Next Style option is set to the name of the page style.
  Hvis du vil endre sidebakgrunnen senere i dokumentet, gjenta trinn 1 til 3.
 1. Trykk på OK.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster