Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kiểu dáng trang xen kẽ trên trang chẵn và lẻ

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Biểu tượng
LibreOffice có thể áp dụng tự động kiểu dáng trang xen kẽ trên các trang chẵn (bên trái) và trang lẻ (bên phải) của tài liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng kiểu dáng trang để hiển thị phần đằu trang và chân trang khác nhau trên trang chẵn và trang lẻ. Kiểu dáng trang hiện thời được hiển thị trên Thanh Trạng thái ở dưới của vùng làm việc.

Đặt kiểu dáng trang xen kẽ

  1. Chọn mục Định dạng - Kiểu dáng và dạng, rồi nhấn biểu tượng Kiểu dáng trang .
  2. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục « Trang bên Trái », rồi nhấn vào nút Sửa.
  3. Nhấn vào thẻ Tổ chức.
  4. Chọn mục « Trang bên Phải » trong hộp Kiểu dáng kế, sau đó nhấn vào nút OK.
  5. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục « Trang bên Phải », rồi nhấn vào nút Sửa.
  6. Chọn mục « Trang bên Trái » trong hộp Kiểu dáng kế, sau đó nhấn vào nút OK.
  7. Đi tới trang thứ nhất của tài liệu của bạn, sau đó nhấn đôi vào mục « Trang bên Phải » trong danh sách các kiểu dáng trang, trong cửa sổ Kiểu dáng và Định dạng.

Để thêm một phần đầu trang vào một kiểu dáng trang, chọn lệnh trình đơn Chèn > Đầu trang, sau đó chọn kiểu dáng trang mà bạn muốn thêm phần đầu trang. Trong khung đầu trang, gõ chuỗi văn bản bạn muốn dùng.

Để thêm một phần chân trang vào một kiểu dáng trang, chọn lệnh trình đơn Chèn > Chân trang, sau đó chọn kiểu dáng trang mà bạn muốn thêm phần chân trang. Trong khung chân trang, gõ chuỗi văn bản bạn muốn dùng.

Tip.png Nếu không muốn thấy phần đầu trang hay chân trang trên trang tựa đề của tài liệu thì áp dụng kiểu dáng "Trang Đầu" vào trang tựa đề.

Bãi bỏ việc in các trang trống.

Nếu hai trang chẵn hay trang lẻ kề nhau trong tài liệu của bạn, chương trình Writer sẽ tự động chèn một trang rỗng vào giữa. Tuy nhiên, bạn có thể loại trừ các trang rỗng được tạo ra tự động như vậy ra chức năng in ấn và xuất khẩu dạng PDF. Mặc dù trang rỗng này có thể xuất hiện trong tài liệu, nó sẽ không xuất hiện trong bản in hay tập tin PDF kết quả.

  1. Choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print.
  2. Bỏ chọn mục In các trang trắng đã chèn tự động.

Related Topics

Tạo và Áp dụng Kiểu dáng Trang

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Hộp thoại Chèn chỗ ngắt