Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tek ve Çift Sayfalarda Sayfa Biçemini Değişik Kullanmak

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Simge
LibreOffice belgenizdeki tek sayı ve çift sayı numaralı sayfalara otomatik olarak, değişken sayfa biçemleri uygulayabilirsiniz. Örneğin, tek sayı ve çift sayı numaralı sayfalarda farklı üst bilgi ve alt bilgiler göstermek için sayfa biçemlerini kullanabilirsiniz. Mevcut sayfa biçemi, çalışma alanının altında yer alan Durum Çubuğu 'nda gösterilmektedir.

Değişken Sayfa Biçemleri Kurmak

  1. Biçim - Biçemler ve Biçimlendirme'i seçin, ve sonra Sayfa Biçemleri simgesine tıklayın.
  2. Sayfa biçemleri listesinden, "Sol Sayfa"'ya sağ tıklayın ve Değiştir'i seçin.
  3. Yönetici sekmesine tıklayın.
  4. Sonraki Biçem kutusunda "Sağ Sayfa"'ı seçin, ve sonra Tamam'a tıklayın.
  5. Sayfa biçemleri listesinden, "Sağ Sayfa"'ya sağ tıklayın ve Değiştir'i seçin.
  6. Sonraki Biçem kutusunda "Sol Sayfa"yı seçin, ve sonra Tamam'a tıklayın.
  7. Belgenizdeki ilk sayfaya gidin, ve Biçemler ve Biçimlendirme penceresinden sayfa biçemleri listesinden "Sağ Sayfa"ya çift tıklayın.

Sayfa biçemlerinden birine üst bilgi eklemek için, Ekle - Üst Bilgi'yi seçin ve üst bilgi eklemek istediğiniz sayfa biçemini seçin. Üst bilgi çerçevesinde, üst bilgi olarak kullanmak istediniğiniz metni girin.

Sayfa biçemlerinden birisine alt bilgi eklemek için, Ekle - Alt Bilgi 'yi seçin, ve alt bilgi eklemek istediğiniz biçemi seçin. Alt bilgi çerçevesine, alt bilgi olarak kullanmak istediğiniz metni yazın.

Tip.png Eğer belgenizin başlık sayfasında bir üst bilgi veya alt bilgi istemiyorsanız, başlık sayfasına "İlk Sayfa" biçemini uygulayın.

Boş Sayfaların Çıktılarını Önlemek

Eğer belgenizde iki tek sayfa veya iki çift sayfa birbirini takip ediyorsa, Writer otomatik olarak bir boş sayfa ekleyecektir. Bu boş sayfaların yazdırılmasını veya PDF olarak dışa aktarılmasını önleyebilirsiniz.

  1. Araçlar - Seçeneler - LibreOffice Writer - Yazdır'ı seçin.
  2. Otomatik olarak eklenmiş boş sayfaları yazdır seçeneğindeki işareti kaldırın.

Related Topics

Sayfa Biçemleri Oluşturma ve Uygulama

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Hakkında

Kesme iletişim penceresi ekle