Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Använd olika sidformatmallar på udda och jämna sidor

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Ikon
I LibreOffice kan du aktivera automatiskt användning av olika sidformatmallar på jämna (vänster) och udda (höger) sidor i dokumentet. Du kan t.ex. använda sidformatmallar för att visa olika sidhuvuden och sidfötter på jämna respektive udda sidor. Den aktuella sidformatmallen visas på statuslisten längst ned på arbetsplatsen.

Så här ställer du in olika sidformatmallar

  1. Välj Format - Formatmallar och formatering och klicka sedan på ikonen Sidformatmallar .
  2. I listan över sidformatmallar högerklickar du på "Vänstersida" och väljer Ändra.
  3. Klicka på fliken Administrera.
  4. Markera "Högersida" i rutan Nästa formatmall och klicka sedan på OK.
  5. I listan över sidformatmallar högerklickar du på "Högersida" och väljer Ändra.
  6. Markera "Vänstersida" i rutan Nästa formatmall och klicka sedan på OK.
  7. Gå till första sidan i dokumentet och dubbelklicka på "Högersida" i listan över sidformatmallar i fönstret Formatmallar och formatering.

Om du vill lägga till ett sidhuvud i en sidformatmall väljer du Infoga - Sidhuvud, och sedan vilken sidformatmall som du vill lägga till sidhuvudet i. I sidhuvudramen skriver du den text du vill använda som sidhuvud.

Om du vill lägga till en sidfot i en sidformatmall väljer du Infoga - Sidfot, och sedan vilken sidformatmall som du vill lägga till sidfoten i. I sidfotsramen skriver du den text du vill använda som sidfot.

Tip.png Om du inte vill ha ett sidhuvud eller en sidfot på dokumentets titelsida använder du formatet "Första sidan" för titelsidan.

Så här ställer du in så att tomma sidor inte skrivs ut

Om två jämna eller udda sidor följer direkt efter varandra i dokumentet infogar Writer automatiskt en tom sida. Du kan hindra att dessa automatiskt genererade tomma sidor skrivs ut och exporteras som PDF.

  1. Välj Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Skriv ut.
  2. Avmarkera Skriv automatiskt ut infogade tomma sidor.

Related Topics

Skapa och använda sidformatmallar

Om sidhuvuden och sidfötter

Dialogrutan Infoga brytning