Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Izmenjujoči slogi strani na sodih in lihih straneh

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Ikona
LibreOffice lahko samodejno uporabi izmenjujoče sloge strani na sodih (levih) in lihih (desnih) straneh dokumenta. Primer: uporabite lahko sloge strani za prikaz različnih glav in nog na sodih in lihih straneh. Trenutni slog strani se prikaže v Vrstici stanja na dnu delovne površine.

Ustvarjanje in uporaba izmenjajočih se slogov strani

  1. Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje in nato kliknite ikono Slogi strani.
  2. Na seznamu slogov strani z desnim gumbom kliknite "Leva stran" in izberite Spremeni.
  3. Kliknite zavihek Organizator.
  4. Izberite "Desno stran" v polju Naslednji slog in nato kliknite V redu.
  5. Na seznamu slogov strani z desnim gumbom kliknite "Desna stran" in izberite Spremeni.
  6. Izberite "Levo stran" v polju Naslednji slog in nato kliknite V redu.
  7. Pojdite na prvo stran v dokumentu, dvakrat kliknite "Desna stran" na seznamu slogov strani v oknu Slogi in oblikovanje.

Če želite dodati glavo enemu izmed slogov strani, izberite Vstavi - Glava in nato izberite slog strani, ki ga želite dodati glavi. V okvir glave vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti za glavo.

Če želite dodati nogo enemu izmed slogov strani, izberite Vstavi - Noga in nato izberite slog strani, ki ga želite dodati nogi. V okvir noge vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti za nogo.

Tip.png Če ne želite glave ali noge na naslovnici dokumenta, uporabite za naslovnico slog "Prva stran".

Preprečitev tiskanja praznih strani

Če si v dokumentu sledita dve sodi ali dve lihi strani, bo Writer vstavil prazno stran. Za te samodejno ustvarjene prazne strani lahko preprečite tiskanje ali izvoz v PDF.

  1. Izberite Orodja - Možnosti - LibreOffice Writer - Tiskanje.
  2. Odstranite kljukico s potrditvenega polja Natisni samodejno vstavljene prazne strani.

Related Topics

Ustvarjanje in uporaba slogov strani

O glavah in nogah

Pogovorno okno Vstavi prelom