Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Verschillende pagina-opmaakprofielen voor even en oneven pagina's

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Pictogram
LibreOffice kan automatisch verschillende pagina-opmaakprofielen voor even (linker) en oneven (rechter) pagina's toepassen in uw document. U kunt bijvoorbeeld pagina-opmaakprofielen gebruiken om verschillende kop- en voetteksten weer te geven op even en oneven pagina's. Het huidige pagina-opmaakprofiel wordt weergegeven in de Statusbalk aan de onderkant van het werkvenster.

Zo stelt u wisselende paginaopmaakprofielen in:

  1. Kies Opmaak – Stijlen en opmaak en klik dan op het pictogram Pagina-opmaakprofielen.
  2. Rechtsklik op 'Linkerpagina' in de lijst met pagina-opmaakprofielen en kies Wijzigen.
  3. Klik op de tab Beheren.
  4. Selecteer 'Rechterpagina' in het vak Volgend opmaakprofiel en klik dan op OK.
  5. Rechtsklik op 'Rechterpagina' in de lijst met pagina-opmaakprofielen en kies Wijzigen.
  6. Selecteer 'Linkerpagina' in het vak Volgend opmaakprofiel en klik dan op OK.
  7. Ga naar de eerste pagina in uw document en dubbelklik op 'Rechterpagina' in de lijst met pagina-opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak.

Kies Invoegen - Koptekst en kies het pagina-opmaakprofiel waaraan u de koptekst wilt toevoegen om een koptekst aan één van de pagina-opmaakprofielen toe te voegen. In het frame van de koptekst typt u de tekst die u als koptekst wilt gebruiken.

Kies Invoegen - Voettekst en kies het pagina-opmaakprofiel waaraan u de voettekst wilt toevoegen om een voettekst aan één van de pagina-opmaakprofielen toe te voegen. In het frame van de voettekst typt u de tekst die u als voettekst wilt gebruiken.

Tip.png Pas het opmaakprofiel Eerste pagina toe, als u niet wilt dat er een koptekst of voettekst op de titelpagina van uw document verschijnt.

Zo onderdrukt u het afdrukken van lege pagina's:

Als er twee even of oneven pagina's direct na elkaar in uw document verschijnen, voegt Writer standaard een lege pagina in. U kunt voorkomen dat deze automatisch gegenereerde lege pagina's afgedrukt en naar een PDF geëxporteerd worden.

  1. Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Afdrukken.
  2. Haal het vinkje weg bij Lege pagina's automatisch ingevoegd bij afdrukken.

Related Topics

Pagina-opmaakprofielen maken en toepassen

Over kop- en voetteksten

Dialoogvenster Einde invoegen