Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Icon
LibreOffice kan automatisk legge til ulike sidestiler på partallssider (venstresider) og oddetallssider (høyresider) i dokumentet. For eksempel kan du bruke sidestiler som viser ulike topp- og bunntekster på par- og oddetallssider. Den gjeldende sidestilen kan du se på statuslinja nederst i arbeidsområdet.

For å lage og legge til sidestiler

  1. Åpne et nytt tekstdokument, velg Format → Stilbehandler, og trykk på ikonet Sidestiler.
  2. Høyreklikk på Venstreside i lista over sidestiler, og velg Rediger.
  3. Trykk på fanen Behandler.
  4. Velg «Høyreside» i boksen Neste stil, og trykk OK.
  5. Høyreklikk på «Høyreside» i lista over sidestiler, og velg Rediger.
  6. Velg «Venstreside» i boksen Neste stil, og trykk OK.
  7. Gå til den første siden i dokumentet, og dobbeltklikk på «Høyreside» i lista over sidestiler i Stilbehandleren.

For å legge til en overskrift til en av sidestilene, velg Sett inn → Topptekst, og velg sidestilen du vil legge toppteksten til. I topptekstramma skriver du inn den ønskede teksten.

For å legge til en overskrift til en av sidestilene, velg Sett inn → Bunntekst, og velg sidestilen du vil legge toppteksten til. I bunntekstramma skriver du inn den ønskede teksten.

Tip.png Hvis du ikke vil ha noen topp- eller bunntekst på tittelsiden på dokumentet, bruk stilen Første side på den.

Unngå utskrift av tomme sider

Hvis to partallssider eller to oddetallssider kommer rett etter hverandre i et dokument, setter Writer automatisk inn en tom side som standard. Du kan unngå at disse tomme sidene blir skrevet ut eller eksporteres til PDF-filer.

  1. Choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print.
  2. Fjern avkryssinga Ta med innsatte tomme sider.

Related Topics

Lage og legge til sidestiler

Om topp- og bunntekster

Sett inn skift